Tabuľka hmotnostých prírastkov

28.1.2018 Lucia Svetlana Michoňková

1. – 2. mesiac 124 – 140 gramov/ týždeň
3. – 4. mesiac 70 - 105 gramov/ týždeň
5. – 6. mesiac 35 – 56 gramov/ týždeň

Odporúča sa sledovať prírastky počas dlhšieho obdobia, napr. 2–4 týždne, nakoľko môžu kolísať a až sumárne môžu vykazovať uvedené alebo uvedeným podobné hodnoty. Často sa vyskytujú aj nižšie hodnoty, závisia od konštitučných daností dieťaťa.

Pri dojčení sledujeme počet mokrých plienok. Pokiaľ ich je spočiatku 4-6, neskôr 6–8, znamená to, že dieťa má dostatok materského mlieka.
Sledujeme aj celkové prospievanie dieťaťa.

 
OVdesign button · Vytvorené v systéme DokuWiki