Lyoness je nákupné spoločenstvo, ktoré poskytuje svojim členom spätné návraty z nákupov. Žiadne bonusové systémy, žiadne kartičky, body, papieriky,…pre každý obchod iné a stráca v nich prehľad a systém. Návrat časti platby sa realizuje priamo na váš účet. Členom Lyoness spoločenstva sa môžete stať pri relizácii platby za služby, ktoré poskytuje Laktula, bezplatne. Kartu Lyoness, ktorú obdržíte, môžete využiť pri nakupovaní v ďalších sieťach a obchodoch na Slovensku, v Európe a na svete. Všade platí, že zľava je poskytovaná formou návratu z platby priamo na váš účet. Môžete využiť aplikáciu, ktorá vám ukáže najbližší obchod v Lyoness sieti. Sieť obchodov môžete nájsť aj na www.lyoness.sk

 
OVdesign button · Vytvorené v systéme DokuWiki