Dojčenie adoptovaného dieťaťa

 • Rozmýšľate o tom, že sa stanete náhradným rodičom?
 • Alebo ste sa už rozhodli?
 • Zaujala vás táto téma?

Premýšľanie o náhradnom rodičovstve, a najmä jeho reálne uskutočnenie, je spojené s mnohými úskaliami, administratívnymi povinnosťami, s mnohými vnútornými aj vonkajšími, celkom osobnými a hlbokými otázkami. Niekto ich zdoláva iba sám, iný o nich dokáže hovoriť verejne. K otázkam, ktoré sa viažu k náhradnému rodičovstvu, nesporne patrí aj dojčenie adoptovaného dieťaťa. Vyvoláva rôzne reakcie: „Veď to sa nedá!“ alebo „Však to nikto nerobí!“ Opak je však pravdou. Dá sa to a robí sa to.

Aké sú dôvody pre adoptívne dojčenie?

Dojčenie adoptovaného dieťaťa výrazne vplýva na vytváranie vzťahu medzi náhradným rodičom a dieťaťom. Prispieva k zlepšeniu situácie osvojeného dieťaťa v náhradnej rodine a neskôr v jeho osobnom živote. Rodiny, ktoré procesom prešli, uvádzajú, že vnímali veľmi silno psychologický aspekt dojčenia a vytváranie vzťahu a väzby s dieťatkom. Poukazujú aj na zdravotné pozitíva súvisiace s konzumáciou materského mlieka. Objavujú sa aj zmienky o tom, že proces pre ne znamenal kroky, ktorých zdolávanie prinieslo nové dimenzie do osobných životov aj života rodiny a dieťaťa.

Čo vám môžem poskytnúť?

Komfort pre vás aj vaše dieťatko; odpovede na otázky, týkajúce sa dojčenia adoptovaného dieťaťa; spoločné zdieľanie a podporu pri pochybovaní; odborné poradenstvo; vedomosti a skúsenosti; nácvik zručností potrebných k adoptívnemu dojčeniu; individuálnu prácu s vašou rodinou; tréningy dojčenia adoptovaného dieťaťa pre náhradných rodičov; materiály. V prípade záujmu vás môžem skontaktovať s rodinami, ktoré majú s adoptívnym dojčením skúsenosti.

Dostupné materiály:

MICHOŇKOVÁ, L.: Dojčenie adoptovaného dieťaťa
Diplomová práca, Bratislava, UK, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce 2005. 82 s. Pripravuje sa knižné vydanie. Vyšlo na pokračovanie v časopise Nebyť sám, 2016-2017.

Budem rada, keď sa so mnou skontaktujete a spolu nájdeme odpovede na vaše otázky.(mail:luciamichonkova@gmail.com,luciasvetlanadanisova@gmail.com, mob.0905125685)

Poskytovanie služieb v oblasti laktačného programu

 • odborné vedenie v procese dojčenia adoptovaného dieťaťa
 • podpora a sprevádzanie procesom
 • nadobudnutie potrebných znalostí a zručností
 • nácvik špeciálnych postupov a techník
 • nadobudnutie zručností v technike kŕmenia pomocou suplementora
 • informácie o službách rôzneho druhu, súvisiacich s problematikou dojčenia
 • zabezpečenie pomôcok pri dojčení pre matku a dieťa
 • kontakty na podporné skupiny v dojčení
 • tréningy v dojčení adoptovaného dieťaťa pre náhradných rodičov
 • osobné návštevy
 • konzultácie
 • potrebujete odbornú pomoc alebo radu?

OSOBNÉ NÁVŠTEVY -

ŠKOLA DOJČENIA, NÁCVIK ZÁKLADNÝCH ZRUČNOSTÍ

TELEFONICKÉ ALEBO SKYPE KONZULTÁCIE

PORADENSTVO PROSTREDNÍCTVOM MAILOVEJ ODPOVEDE

Kontakt: Lucia Svetlana Danišová

 
OVdesign button · Vytvorené v systéme DokuWiki